Over onze gemeente

Gemeente Cillaarshoek is een kleine gemeente tussen Strijen en Maasdam in. Elke zondag zijn er om 10.00 en 18.00 uur diensten, waarin het Woord van God centraal staat. Met 4 kerkenraadsleden is de gemeente de kleinste zelfstandige gemeente van de classis in Barendrecht. Daar zijn we God erg dankbaar voor. We streven ernaar als gemeente om open en gastvrij te zijn. Elke eerste zondag van de maand is er bijvoorbeeld koffiedrinken na de kerkdienst. Een moment om met elkaar te praten, kennis te maken of anderszins. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Daarnaast is er een bruisend rommelmarktcomite (zie onder activiteiten op de site), hebben we een zondagsschool, bijbelkring enzovoorts. Voor informatie over het pastoraat, catechisatie en diaconie kunt u terecht bij het desbetreffende kopje op de site. Omdat de gemeente klein in getal is zijn de activiteiten beperkt. U bent natuurlijk altijd vrij om in goed overleg iets te organiseren. 

 

De kerk van Cillaarshoek valt niet te missen als u de plaats zelf kunt vinden. Het is namelijk de enige kerk die daar staat. De kerk en de aangrenzende pastorie zijn opgenomen als Monument op de monumentenlijst. Om die reden kunt u onder het kopje 'kerk en interieur' allerlei interessante informatie vinden over de kerk zelf en de inrichting ervan. 

 

Het spreekt vanzelf dat we hopen dat u niet alleen deze site zult bekijken, maar ook de stap neemt om een keer een dienst te bezoeken. Daar kunt u kennis maken met het geloof danwel groeien in het geloof. Als u dat niet gewend bent, dan kan dit best een grote stap zijn. U kunt vooraf natuurlijk altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden om daarover in gesprek te gaan. Niets is verplicht, alles uit vrije wil, maar toch niet geheel onbelangrijk voor uw verdere leven. Wij  geloven namelijk dat het van levensbelang is om Jezus Christus als uw Verlosser aan te nemen, uw zonden aan Hem te belijden en voortaan voor Hem te leven. De kerk is een uitgelezen mogelijkheid om meer over Hem te horen, te leren en samen met andere gemeenteleden hierover gesprekken aan te gaan. Wilt u dit liever eerst persoonlijk of heeft u hier uitgebreid vragen over? Bel dan gerust met onze pastoraal medewerker en/of kerkenraadsleden.

 

Hieronder een lijst om welke redenen u naar de kerk zou kunnen gaan (overgenomen van een lijst uit de kerk). Het kan best dat u sommige bewoordingen niet begrijpt, sommige redenen niet snapt of dat u zelf zo uw eigen redenen heeft. Lees het vooral als een toevoeging op uw huidige denken en vooral niet als iets dat bij iedereen aanwezig moet zijn. Is er iets onduidelijk of bent u het ergens niet mee eens (wat natuurlijk ook mag), dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We willen zo open en oprecht mogelijk zijn met elkaar. 

 

1 Om een kans op bekering op te lopen Gods Woord wil ons in ons binnenste aanraken.
2 Om een gewoonte vol te houden Het is een levenshouding van roeping, plicht en ook stijl.
3 Om een traditie voort te zetten Als schakel in een keten, vanuit het voorgeslacht, vanuit Israël,
4 Om het bestaan ten volle te beleven Wie voor het aangezicht van God leeft, beleeft volledig zijn bestaan.
5 Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen Dit bestaat in zegenen, dienen, eren, verheerlijken, dankzeggen, zingen.
6 Om het bijschrift bij de plaat te lezen De wereld is een verwarrende plaat. Maar God openbaart hoe het was, en hoe het zou moeten zijn.
7 Om de wereld voor te dragen In de voorbede mogen we alle dingen voor God neerleggen
8 Om m'n bestaan tot op de bodem te doorgronden Door middel van het ontdekkend karakter van de prediking zien we wat we zijn: zondig!
9 Om het heil te ontvangen Door middel van het genadige karakter van de prediking zien we wat we kunnen worden: gelovig!
10 Om tot het licht te komen Gods Woord verlicht ons verstand en leidt ons d.m.v. bekering op Gods weg
11 Om in de gemeenschap te worden ingelijfd Gemeenschap met Christus, gemeenschap met de Drie-enige God, gemeenschap met elkaar.
12 Om in het openbaar het geloof te belijden Publiek: ik belijd het geloof van de kerk. Persoonlijk: ik belijd mijn geloof. De kerkgang zelf is een belijdenis.
13 Om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren Door mijn aanwezigheid en door mijn inzet voor de ander.
14 Om (eventueel) een ambt te dragen Door de ambten wordt het gezag van Christus in de kerk uitgeoefend.
15 Om de zin van de zondag te verwezenlijken Wezenlijke vrijheid, ontspanning en vreugde als voorspel op de eeuwige sabbat.
16 Om het kerkelijk jaar mee te maken We vieren samen de feesten m.b.t. Gods Zoon, we herdenken de heilsfeiten.
17 Om rust te vinden We trekken ons terug uit de hectiek van het leven. Of juist uit haar eenzaamheid. We vinden rust voor de onrust in deze wereld en in ons eigen bestaan
18 Om gesticht te worden De prediking van Gods Woord is brood voor het hart. We leren al als kind er mee te beginnen.
19 Om weer op toonhoogte te komen We horen van Gods bedoeling met ons leven door de lezing van Zijn wet
20 Om wegwijs gemaakt te worden Wegwijs in ons eigen hart en in het grote pallet van de goede werken.
21 Om de verlossing van de wereld te vieren Het eigenlijke geheim van de wereld is de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 

Kerkdiensten

25-03 / 10:00 - 11:30
Prop. G.R. Mauritz (voorbereiding Avondmaal)
25-03 / 18:00 - 19:30
Ds. M.J. Middelkoop

Agenda

19-04 / 20:00 - 21:30
Bijbelkring
26-04 / 18:30 - 19:15
Catechisatie (groep 1)
26-04 / 19:15 - 20:00
Catechisatie (groep 2)